Oferta

Oferujemy

  • reprezentujemy Autorów,
  • realizujemy projekty od pomysłu do publikacji,
  • zapewniamy opiekę redakcyjną,
  • negocjujemy umowy,
  • prowadzimy konsultacje wydawnicze,
  • zapewniamy opiekę prawną i porady dotyczące publikacji.

Self-publishing

Self-publishing to dla autora dodatkowe obowiązki i koszty, lecz też znacznie wyższe wpływy, jeśli książka odniesie sukces. W tradycyjnym sposobie publikowania wydawnictwo wypłaca zaliczkę na poczet przyszłych tantiem (choć bywa tak, że płaci tylko honoraria od sprzedaży), decyduje też o terminie publikacji, rodzaju promocji, wprowadzonych zmianach do tekstu. Finansuje jednak przygotowanie tekstu, okładki i druku, w self-publishingu koszty te ponosi Autor, sam też decyduje o tym co chce wydać, kiedy i jak promować. Jego tantiemy ze sprzedaży są również nieporównywalnie wyższe (50-70%), podczas gdy wydawnictwo oferuje je w wysokości 7-15%.

Booksprint

Proponujemy korzystanie z aplikacji Booksprint, która pozwoli każdemu zmierzyć się z przygotowaniem i stworzeniem książki samemu. Książki przygotowane w Booksprint możemy wydrukować na życzenie każdego autora w kilku egzemplarzach (maksymalnie 5) i przesłać pocztą lub po zrobieniu e-booka przenieść do naszej Biblioteki, z której będą mogli korzystać inni użytkownicy.

W razie wątpliwości i pytań pisz do nas, a udzielimy wyczerpującej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.

Korekta i redakcja tekstu, wszystkie Twoje błędy zostaną poprawione

Nasza ekipa

Osobisty asystent

Pomoże Ci przejść cały proces przygotowania książki. Odpowie na pytania i rozwieje wątpliwości.

Profesjonalny redaktor i korektor

Poprawi błędy i literówki w Twojej książce.

Projektant okładki i łamacz

Wykona profesjonalny projekt okładki i przygotuje książkę do druku.